Przyczepa do transportu specjalnego

Dla ZPUE S.A. Włoszczowa wykonaliśmy przyczepę CPN 24.30/A o ładowności 27.400 kg .

Przyczepa przeznaczona jest do wykonywania transportów wewnątrzzakładowych na krótkich odcinkach .
Przystosowana jest do poruszania za ciągnikiem , posiada instalację elektryczną 12V oraz jednoobwodową
instalację pneumatyczną.